Zakaz parkowania na Robotniczej. Przygotowania do wyznaczenia BUS PASA.

Na ulicy Robotniczej prace przy naprawie nawierzchni jezdni są już praktycznie ukończone. Pod koniec tygodnia znikną zastawy chroniące sezonującą zaprawę przy wyregulowanych wpustach deszczowych i rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego. W związku z tym już teraz wprowadzono zakazy parkowania na trasie planowanego BUS PASA. Jego wyznaczenie spowodowało również konieczność przeniesienia postoju dla TAXI bagażowych ze strony południowej na północną w kierunku ul. Smoleckiej.

Przygotowania pod wyznaczenie BUS PASA rozpoczęły się miesiąc temu: remont cząstkowy nawierzchni jezdni (bitumicznej i kamiennej), korekta krawężników oraz wymiana wpustów deszczowych.
Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót wraz wyniesieniem oznakowania pionowego i poziomego to koniec lipca br.