Utrudnienia na Robotniczej. Przygotowania do wyznaczenia BUS PASA.

Od wtorku, tj. 20 czerwca,  przez ponad miesiąc na ulicy Robotniczej będą występowały utrudnienia w ruchu.
Ich powodem będą prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni jezdni (bitumicznej i kamiennej), korektą krawężników oraz wymianą wpustów deszczowych na trasie planowanego BUS PASA.
Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót wraz wyniesieniem oznakowania pionowego i poziomego to koniec lipca br.