Utrudnienia na Zyndrama z Maszkowic

W dniach 19 – 26 czerwca na ulicy Zyndrama z Maszkowic, na wysokości nr 20,  jezdnia będzie zwężona o połowę dla potrzeb wykonania przyłączy wod. – kan. oraz kanalizacji deszczowej do powstającego budynku.
Inwestorem prac jest spółka Zyndrama z Maszkowic 20.