Uwaga! Zmiana numeru NIP od 1 stycznia 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wrocław, która wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi stanie się jednym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Od tego dnia wszystkie dokumenty, na których widniał nasz obecny numer NIP, będą oznaczone w sposób następujący:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 897-13-83-551

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.