... Ogłoszenia (1076)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Przyjmowanie pism drogą elektroniczną:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/

Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie.
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

email: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne musi skorzystać z platformy ePUAP.


Centrala:
71 355-90-76

Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia:
71 376-00-22, 19501


Biuro Obsługi Interesanta: 71 376-07-34 lub 71 376-07-92
Sekretariat: 71 355-40-16, 71 355-42-18

fax: 71 355-08-66, 71 373-49-06

Dni i godziny otwarcia:

  • urząd: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15;
  • Biuro Obsługi Interesanta, budynek B
  1. środy w godzinach 7.15-17.00,
  2. poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15;

  • kasa ZDiUM, abonamenty parkingowe, opłaty za dzierżawę lub zajęcie pasa drogowego,  budynek C
  1. środy w godzinach 10.00 - 17.00;
  2. poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 14.00; 

REGON:  000150142

NIP: 896-00-05-839

Konta bankowe:


Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego, wpłaty za zajęcie pasa drogowego

Bank PKO BP S.A 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193 

Wpłaty z tytułu pozostałych dochodów budżetowych

Bank PKO BP S.A 68 1020 5226 0000 6402  0416  7136

Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej/ linie podmiejskie

Bank PKO BP S.A 76 1020 5226 0000 6602  0416  7185  

                                                                  

Dojazd:  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zajmuje 8 budynków przy ul. Długiej 49.

Do ZDiUM najdogodniej jest dojechać autobusami komunikacji zbiorowej. Na przystankach przy ul. Długiej zatrzymują się autobusy linii: C, 103, 104, 122, 127, 128. Od przystanków tramwajowych linii 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 oraz autobusowych linii 132, 142 do siedziby ZDiUM trzeba przejść kawałek ulicą Młodych Techników.

Przyjeżdżający do nas własnymi samochodami mogą skorzystać z wygodnego parkingu pomiędzy budynkiem C, a terenem hipermarketu TESCO.

Biuro Obsługi Interesanta

Załatwianie każdej sprawy w ZDiUM najlepiej jest rozpocząć w Biurze Obsługi Interesanta, które mieści się na parterze budynku B, tuż przy wejściu. Tam można zasięgnąć wyczerpujących informacji na temat trybu postępowania w każdej sprawie załatwianej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, pobrać wymagane dokumenty oraz dowiedzieć się, w którym miejscu urzęduje osoba odpowiedzialna za daną sprawę.

Aktualizacja: Krzysztof Kubicki,   2016-03-09 10:26