... Ogłoszenia (1076)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Iluminacja obiektów zabytkowych

ZDiUM dba również o to, aby wrocławskie zabytki był pięknie oświetlone. Zaczęliśmy w 1996 roku od Rynku i gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, a teraz lista iluminacji liczy już kilkadziesiąt pozycji. Wszystkie obiekty oświetla w sumie ponad 2,5 tysiąca sztuk reflektorów.


1. Iluminacja obiektów zabytkowych na Ostrowiu Tumskim:   
- Katedra św. Jana Chrzciciela   
- Pałac Arcybiskupi   
- Seminarium Duchowne   
- Orphanotropheum   
- Figura MB Wniebowziętej   
- Kuria Arcybiskupia   
- Kościół p.w. św. Marcina i pomnik Jana XXIII   
- Kościół p.w. Św. Krzyża   
- Pomnik św. Jana Nepomucena   
- Kościół p.w. św. Piotra i Pawła   
- Most Tumski   
- Figura św. Jadwigi przy moście Tumskim   
- Figura św. Jana Chrzciciela przy moście Tumskim   
- Kościół p.w. św. Idziego   
2. Iluminacja Rynku i pl. Solnego:   
- Ratusz   
- Sukiennice   
- Przejście Garncarskie   
- Przejście Żelaźnicze   
- Pomnik hr. A.Fredry   
- Drzewka   
- Rynek 31,32   
- Rynek 39,40   
- Rynek 49   
- Rynek 50   
- Pl. Solny   
- Kościół p.w. św. Elżbiety   
- Fontanna na pl. Gołębim   
- Pomnik Dietricha Bonhoeffera   
3. Iluminacja obiektów w Leśnicy:   
- Kościół p.w. św. Jadwigi   
- Pomnik Papieża Jana Pawła II   
- Pomnik św. Jana Nepomucena   
4. Iluminacja obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego:   
- Gmach od ul. Grodzkiej (na słupach)   
- Gmach od ul. Grodzkiej   
- Gmach od pl. Uniwersyteckiego   
- Fontanna „Szermierz”   
generatory światłowodowe   
5. Iluminacja budynku Ossolineum:   
- Gmach od ul. Grodzkiej (na słupach)   
- Gmach od ul. Grodzkiej   
6. Iluminacja Mostu Grunwaldzkiego   
7. Iluminacja fontanny „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II   
generatory światłowodowe   
8. Iluminacja tablicy „Solidarność” na ul. Grabiszyńskiej   
9. Iluminacja k. p.w. Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego   
10. Iluminacja k. p.w. św. Krzysztofa przy ul. Kazimierza Wielkiego   
11. Iluminacja k. p.w. św. Maurycego przy ul. Traugutta   
12. Iluminacja Pomnika Zesłańców Sybiru przy skwerze Sybiraków   
13. Iluminacja k. p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Brucknera   
14. Iluminacja Żabiej Kładki przy ul. Drobnera   
15. Iluminacja mostu Pokoju   
16. Iluminacja k. p.w. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino
17. Iluminacja pomnika „Powodzianka” na moście Uniwersyteckim   
18. Iluminacja kościoła o.o. Bonifratrów przy ul. Traugutta   
19. Iluminacja mostu Milenijnego   
20. Iluminacja k. p.w. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej   
21. Iluminacja Teatru Lalek na pl. Teatralnym   
22. Iluminacja drzew i Bulwaru Słonecznego   
23. Iluminacja pasa zieleni w osi Grunwaldzkiej   
24. Iluminacja mostu Uniwersyteckiego   
25. Iluminacja Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy   
26. Iluminacja muru nabrzeża Odry w ciągu ul. Grodzkiej   
27. Iluminacja i oświetlenie placu przy k. p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej   
28. Iluminacja rzeźby Z. Frączkiewicza „Koń” przy ul. Szewskiej   
29. Iluminacja „Wierzbownika” centralnej postaci fontanny „Krasnale” przed Teatrem
Lalek na pl. Teatralnym   
30. Iluminacja k. p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej   
31. Iluminacja k. p.w. Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej   
32. Iluminacja budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy
ul. Piaskowej i ul. Grodzkiej   
33. Iluminacja mostu Św. Macieja, nabrzeże rzeki Odry, Wyspa Tamka   
34. Iluminacja budynku Arsenału Wrocławskiego przy ul. Cieszyńskiego 9                       
35. Iluminacja Kładki Słodowej                                                                                                
36. Iluminacja kładki Piaskowej                                                                                               
37. Iluminacja Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej                                        
38. Iluminacja k. p.w. Św. Bonifacego przy  pl. Strzeleckim                                                  
39. Iluminacja k. pw. Św. Jacka przy ul. Miłoszyckiej                                                           
40. Politechnika Wrocławska słupy oświetleniowe przy ul. Norwida i Wyspiańskiego       
41. Iluminacja k. p.w. Św. Kazimierza przy ul. Litewskiej                                                    
42. Iluminacja deptaka przy ul. Świdnickiej (od Monopolu do przejścia podziemnego.)      
43. Iluminacja Domu Steffensa przy ul. Kuźniczej                                                                 
44. Iluminacja wieży Sądu Okręgowego przy skrzyżowaniu ul. Powale z Krupniczą         
45. Iluminacja mostu Warszawskiego                                                                                       
46. Iluminacja budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ                          
47. Iluminacja osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Bujwida                       
48. Iluminacja kościoła p.w. św. Macieja przy ul. Szewskiej
49. Iluminacja Kościoła p.w. Najświętszego Imienia Jezus przy pl.Uniwersyteckim 1                                             

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2012-08-28 13:23