... Ogłoszenia (1076)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Parking

Strefa Płatnego Parkowania

We Wrocławiu za postój w Strefie Płatnego Parkowania płacimy bilonem, miejską kartą URBANCARD, telefonem komórkowym lub poprzez wykupienie abonamentu. 

Bez względu na sposób dokonywania płatności konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego postój jest wnoszona opłata!

 

Gdzie i kiedy obowiązują opłaty za postój?


We Wrocławiu opłaty za postój pojazdów obowiązują na wyznaczonych miejscach postojowych w Strefie Płatnego Parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44 (granice strefy płatnego parkowania wskazane zostały na załączonej mapce). Mijając znak D-44 nie trzeba wnosić opłaty za postój. Opłatę za postój należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego znajdującego się za znakiem D-18 z napisem „płatny” i tabliczką informująca o wysokości opłat.

Opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania obowiązują
- w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 18.00

Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od miejsca postoju pojazdu.

Plan miasta z podziałem na podstrefy znajduje się w zakładce Mapa.


Strefę Płatnego Parkowania dzieli się na strefy A, B, C.

Granice strefy A tworzy obszar ograniczony:

1)od północy: ul. Grodzką (bez obszaru ulicy) do Mostu Piaskowego;
2)od wschodu: ul. Piaskową i ul. Św. Katarzyny do Pl. Dominikańskiego (bez obszaru ulic);
3)od południa: od Pl. Dominikańskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru placu i ulicy);
4)od zachodu: ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granice strefy B tworzy obszar ograniczony:
1)od północy: od Mostu Mieszczańskiego, północnym nabrzeżem kanału Odry do pl. Bema (bez obszaru placu), ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) do ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego;
2)od wschodu: od ul. Sienkiewicza, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, al. Słowackiego do Fosy Miejskiej (bez obszaru ulic);
3)od wschodu, południa i zachodu: Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Mieszczańskiego.

Granice strefy C tworzy pozostały obszar ograniczony granicami strefy płatnego parkowania  (z wyłączeniem obszaru strefy A oraz B).

W granicach strefy A, B oraz C wydzielone są dodatkowo podstrefy.
W strefie A wyznacza się podstrefę  I, w strefie B - podstrefy II do IV, oraz w strefie C - podstrefy V do IX.

Stawki opłat w strefie A:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju;
3)w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju;
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie B:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie C:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.


Ustala się opłatę dodatkową:
- 30 zł. za przekroczenie czasu postoju pojazdu samochodowego na konkretnym miejscu w wybranej podstrefie (wprowadzone uchwałą z dnia 10.07.2014, która weszła w życie 6.08.2014r.)
- 50 zł. za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego na konkretnym miejscu w danej podstrefie

Jak zapłacić za postój?

Opłatę można wnosić gotówką – monetami o nominałach od 5 groszy do 5 złotych, poprzez obciążenie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD lub przy użyciu telefonów komórkowych poprzez trzech największych operatorów mobilnych: mobiParking oraz Skycash.

Personalizacja biletu parkingowego uzyskiwana jest poprzez wprowadzenie za pomocą klawiatury alfanumerycznej numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Personalizacja ułatwia procedurę reklamacyjną (bilet jest przypisany do konkretnego pojazdu).

Po uiszczeniu opłaty bilonem lub URBANCARD automat parkingowy wydrukuje dla kierowcy potwierdzenie – bilet parkingowy, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.
UWAGA - automaty nie wydają reszty.
Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: mobiParking lub Skycash kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator T operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta City Parking Group).

Opłaty za postój pojazdów w strefie płatnej można wnosić również poprzez wykupienie jednego z rodzajów abonamentów, określonych w uchwale nr XLIX/1437/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zmianami.

UWAGA! Posiadacze URBANCARD, którzy zasilali konto przeznaczone do parkowania w okresie od kwietnia 2012r. do 28 listopada 2013r.  proszeni są o przedłużenie ważności impulsów parkingowych w jednym z punktów ładowania URBANCARD lub w kasie ZDiUM. Szczegóły publikujemy tutaj: http://www.zdium.wroc.pl/view/index/159
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2016-07-08 12:15