... Ogłoszenia (301)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Parking

Parkowanie

We Wrocławiu za parkowanie płacimy bilonem, miejską kartą URBANCARD i telefonem komórkowym. 

 

UWAGA! Posiadacze URBANCARD, którzy zasilali konto przeznaczone do parkowania w okresie od kwietnia 2012r. do 28 listopada 2013r.  proszeni są o przedłużenie ważności impulsów parkingowych w jednym z punktów ładowania URBANCARD lub w kasie ZDiUM. Szczegóły publikujemy tutaj: http://www.zdium.wroc.pl/view/index/159

 

Bez względu na sposób dokonywania płatności konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego parkowanie jest wnoszona opłata!

 

Gdzie i kiedy obowiązują opłaty za parkowanie?


We Wrocławiu opłaty za parkowanie pojazdów obowiązują na wyznaczonych miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44 (granice strefy płatnego parkowania wskazane zostały na załączonej mapce). Mijając znak D-44 nie trzeba wnosić opłaty za postój. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego znajdującego się za znakiem D-18 z napisem „płatny” i tabliczką informująca o wysokości opłat.

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00
- w soboty w godzinach 9.00 - 14.00.


Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od miejsca parkowania pojazdu.

Plan miasta z podziałem na podstrefy znajduje się w zakładce Mapa.


Strefę płatnego parkowania dzieli się na strefy A, B, C.

Granice strefy A tworzy obszar ograniczony:

1)od północy: ul. Grodzką (bez obszaru ulicy) do Mostu Piaskowego;
2)od wschodu: ul. Piaskową i ul. Św. Katarzyny do Pl. Dominikańskiego (bez obszaru ulic);
3)od południa: od Pl. Dominikańskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru placu i ulicy);
4)od zachodu: ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granice strefy B tworzy obszar ograniczony:
1)od północy: od Mostu Mieszczańskiego, północnym nabrzeżem kanału Odry do pl. Bema (bez obszaru placu), ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) do ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego;
2)od wschodu: od ul. Sienkiewicza, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, al. Słowackiego do Fosy Miejskiej (bez obszaru ulic);
3)od wschodu, południa i zachodu: Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Mieszczańskiego.

Granice strefy C tworzy pozostały obszar ograniczony granicami strefy płatnego parkowania  (z wyłączeniem obszaru strefy A oraz B).

W granicach strefy A, B oraz C wydzielone są dodatkowo podstrefy.
W strefie A wyznacza się podstrefę  I, w strefie B - podstrefy II do IV, oraz w strefie C - podstrefy V do IX.

Stawki opłat w strefie A:
1)w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,60 zł za godzinę parkowania;
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 4,30 zł za godzinę parkowania;
4)w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

Stawki opłat w strefie B:
1)w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania
4)w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

Stawki opłat w strefie C:
1)w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 1,00 zł.
2)w drugiej godzinie parkowania w wysokości 2,10 zł za godzinę parkowania
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę parkowania
4)w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania.


Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 50 zł.

Jak zapłacić za parkowanie?

Opłatę można wnosić gotówką – monetami o nominałach od 5 groszy do 5 złotych, poprzez obciążenie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD lub przy użyciu telefonów komórkowych poprzez trzech największych operatorów mobilnych: mPay, mobiParking oraz Skycash.
Ostatni ze sposobów jest nowością dla wrocławskich kierowców, podobnie jak personalizacja biletu parkingowego uzyskiwana poprzez wprowadzenie za pomocą klawiatury alfanumerycznej numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Personalizacja ułatwia procedurę reklamacyjną (bilet jest przypisany do konkretnego pojazdu). Personalizację biletu optował w swoich wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich.
Po uiszczeniu opłaty bilonem lub URBANCARD automat parkingowy wydrukuje dla kierowcy potwierdzenie – bilet parkingowy, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.
UWAGA - automaty nie wydają reszty.
Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: mPay, mobiParking lub Skycash kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator T operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta City Parking Group).

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnej można wnosić również poprzez wykupienie jednego z rodzajów abonamentów, określonych w uchwale nr XLIX/1437/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zmianami.
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2014-01-30 22:25