W sobotę wyłączenie z ruchu Wojszyckiej. Weekendowe prace na skrzyżowaniu Stajenna /Ołtaszyńska/Malinowa. Przejazd możliwy wyłącznie dla mieszkańców oraz autobusów MPK

Z dniem 18 marca ulica Wojszycka na odcinku od Porzeczkowej do Agrestowej zostanie wyłączona z ruchu tranzytowego.
Przejazd po wspomnianym odcinku, zawężonym do połowy jezdni, będzie możliwy wyłącznie dla autobusów MPK oraz mieszkańców przyległych posesji.
Objazd dla ruchu tranzytowego został wyznaczony ulicami Karkonoską, Zwycięską i Wyścigową.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Wojszyckiej  jest związana z przebudową ulic Ołtaszyńskiej i Wojszyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ołtaszyńską (budowa mini ronda).

Dla potrzeb włączenia studni do kanału deszczowego, zlokalizowanych w centrum skrzyżowania, od nocy 24/25 do nocy 26/27 marca skrzyżowanie Malinowa/Ołtaszyńska/Stajenna zostanie wyłączone z ruchu.
Prace realizowane na skrzyżowaniu są związane z modernizacją ul. Ołtaszyńskiej. Docelowo skrzyżowanie będzie wyniesione, podobnie jak wszystkie pozostałe skrzyżowania na odcinku objętym inwestycją (do ul. Wojszyckiej).