Wiadukty i estakady

W eksploatacji ZDiUM znajduje się 36 wiaduktów  i 16 estakad, których wykaz zamieszczamy poniżej. Pozostałymi tego typu obiektami zarządza PKP (wiadukty kolejowe) lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (wiadukty i estakady w ramach AOW).

Wykaz wiaduktów i estakad w zarządzie ZDiUM: