Więcej miejsc postojowych płatnych w ul. Sokolniczej

Od 30 października na pozostałym odcinku ul. Sokolniczej obowiązywały będą opłaty za postój. Za parkowanie na tzw. łączniku kierowcy wnoszą opłaty już od 2 października.  Opłaty za postój na 56 nowych miejscach można będzie regulować w trzech parkometrach, za pomocą abonamentów lub mobilnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w strefie C:

Stawki opłat w strefie C:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.