Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej następuje na pisemny lub telefoniczny wniosek kierowany do dyrekcji ZDiUM. Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej jest możliwe również drogą elektroniczną, na adres: bip@zdium.wroc.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z poniższego załącznika:

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Więcej informacji na ten temat publikujemy tutaj:
http://bip.zdium.wroc.pl/view/index/348