Wykaz sygnalizacji, w tym pracujących całodobowo w trybie kolorowym

Ze względu na niskie natężenie ruchu w godzinach nocnych sygnalizacja świetlna pracuje w trybie awaryjnym – światło żółte pulsując. Są jednak skrzyżowania na których przez całą dobę sygnalizacja pracuje wg programu kolorowego.
Ich liczba jest zmienna ponieważ czynnikiem decydującym jest poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na konkretnym skrzyżowaniu (stałe duże natężenie ruchu lub wysoka wypadkowość są argumentami przemawiającymi za utrzymywaniem programu kolorowego przez całą dobę).

Kwalifikacji skrzyżowania do programu kolorowego przez całą dobę dokonuje bezpośrednio organ zarządzający ruchem drogowym – Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia.