Wyłączenie z ruchu kładki nad al. Jana III Sobieskiego

Na 18 grudnia zaplanowano wyłączenie z ruchu kładki dla pieszych położonej nad aleją Jana III Sobieskiego.
Powodem zmiany będą przygotowania oraz rozbiórka samego obiektu, która odbędzie się w trzech etapach:
22.12 – 23.12 – rozbiórka przęsła wraz z podporą, nad jezdnią południową (wylotową)
28.12 – 30.12- rozbiórka przęsła wraz podporą, nad jezdnią północną (wlotową)
rok 2018 – rozbiórka przęseł i podpór nad torami kolejowymi – po uzgodnieniu terminów z PKP.

Na czas rozbiórki całego obiektu – która ze względu na uzgodnienia z PKP potrwa do kwietnia 2018r – oraz na czas budowy nowej kładki piesi będą korzystać z trasy zastępczej: chodnika wybudowanego wzdłuż torów kolejowych na odcinku Piwnika Ponurego – Zakrzowska.

Rozbiórka przęseł nad jezdniami oznaczać będzie ograniczenia w ruchu kołowym.
Przejazd będzie się odbywał jedną jezdnią w obydwu kierunkach: w czasie rozbiórek nad jezdnią południową ruch przejmie jezdnia północna i odwrotnie, gdy rozbiórki będą prowadzone nad jezdnią wlotową.
Przez pas zieleni zostaną wybudowane przejazdy umożliwiające wymianę ruchu między jezdniami.
Utrudnienia będą występowały od piątku od godz. 21 – 22 do niedzielnego poranka (dni świąteczne).

Rozbiórka kładki jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny kładki, wykluczający jej remont.

W miejscu istniejącej kładki powstanie nowy obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy).

Budowa jest przewidziana jako odrębne zadanie inwestycyjne, na które ogłosimy przetarg w przyszłym roku. Prace ruszyłyby w maju 2018r.