Wymiana uszkodzonego elementu na moście Sikorskiego – zwężenie jezdni i zamknięcie chodnika

W piątek 10 sierpnia rozpoczniemy wymianę uszkodzonego krzyżulca na moście Sikorskiego.
Wbrew wcześniejszym obawom naprawa nie oznaczała będzie całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu kołowego.
Po popołudniowym szczycie komunikacyjnym chodnik po stronie pękniętego elementu zostanie wyłączony z ruchu a jezdnia będzie zwężona.
Ruch kołowy będzie sterowany ręcznie przez uprawnionych pracowników wykonawcy, piesi na czas prac naprawczych będą korzystać z chodnika po drugiej stronie mostu.
Przewidywany termin zakończenia prac – niedziela 12 sierpnia.