Wzory abonamentów

Abonament typu I –  wydawany dla osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania posiadającej pojazd z tytułu własności/współwłasności/umowy leasingu/ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu. 

Abonament obowiązuje na obszarze jednej z dziewięciu podstref, w której zameldowany jest mieszkaniec.

Cena abonamentu I wynosi:

10 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

50 zł za pół roku,

100 zł za rok.

Abonament typu P – abonament ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze strefy C.

Cena abonamentu P wynosi:

110 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

550 zł za pół roku,

1100 zł za rok.

Abonament typu PI – abonament ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze strefy B i C.

Cena abonamentu PI wynosi:

320 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

1600 zł za pół roku,

3200 zł za rok.

Abonament typu N – abonament wydawany dla osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami neurologicznymi (kod 10-N) lub schorzeniami narządu ruchu (kod 05-R), zatrudnionych lub prowadzących działalność na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, posiadających pojazd z tytułu własności/współwłasności/umowy leasingu/ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu. 

Abonament obowiązuje na obszarze jednej z dziewięciu podstref, w której jest zatrudnienie lub prowadzona działalność.

Cena abonamenty N wynosi:

10 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

50 zł za pół roku,

100 zł za rok.

Abonament typu E – abonament wydawany dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, których emisja dwutlenku węgla w cyklu miejskim nie przekracza 100g/km

Abonament obowiązuje na obszarze strefy A, B oraz C.

Cena abonamentu E wynosi:

10 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

50 zł za pół roku,

100 zł za rok.

Istnieje również możliwość nabycia powyższego abonamentu na 3 dni za 1 zł.

Abonament typu GK – abonament wydawany „na okaziciela”, przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego.

Cena abonamentu GK wynosi:

160 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność),

800 zł za pół roku,

1600 zł za rok.