Wzory identyfikatorów

Identyfikator 0 – identyfikator wydawany dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami neurologicznymi (kod 10-N) lub schorzeniami narządu ruchu (kod 05-R)

Identyfikator H – identyfikator wydawany dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, których emisja dwutlenku węgla w cyklu miejskim nie przekracza 100g/km

Identyfikator obowiązuje na obszarze strefy B oraz C.