Zadania realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

Od 2017 oprócz Programów: Pieszego , Rowerowego i WBO realizujemy również Program Inicjatyw Rad Osiedli. Obejmuje on remonty oraz budowy, które rady osiedli wskazały jako priorytetowe na swoich terenach. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 7 zadań z PIRO, a przez najbliższe 3 lata wykonanych zostanie ponad 40 kolejnych inwestycji i remontów.

Lista zadań przydzielonych nam do realizacji z Programu Inicjatyw Rad Osiedli: