Zajęcia chodnika na Pułaskiego i Oławskiej

Od dziś do 19 października Fortum Network będzie prowadzić prace związane z remontem ciepłociągu w ul. Oławskiej. Robotami objęty jest odcinek od skrzyżowania z ul. bł. Czesława (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Traugutta. Prace prowadzone są w zieleńcu i chodniku i spowodują spore utrudnienia w ruchu pieszym, w szczególności w pobliżu przejść przez jezdnię.

Z kolei od jutra, tj. 27 września do 6 października na wniosek firmy Archicom zajęty będzie chodnik w ciągu ulicy Pułaskiego, na odcinku od Hauke – Bosaka do placu Wróblewskiego wzdłuż ogrodzenia budowy biurowca.
Zajęcie chodnika wiąże się z demontażem ścianek larsenowskich z placu budowy.
Ruch pieszy może odbywać się przez parking położony przy zajętym chodniku, bądź bliźniaczym chodnikiem biegnącym bezpośrednio przy jezdni.