Zajęcie jezdni na pl. Nankiera

Na placu Nankiera aż do końca bieżącego roku wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w postaci zwężenia jezdni na wysokości numeru 1. Powodem ograniczeń są prace prowadzone na wniosek HB Invest sp. z o.o. (remont budynku dydaktycznego).