Zajęcie jezdni w ul. Bogusławskiego przy ul. Komandorskiej

Dla potrzeb budowy przyłącza ciepłowniczego, do budynku zlokalizowanego przy ul. Komandorskiej, zajęta została połowa jezdni w ul. Bogusławskiego przy utrzymanym ruchu.
Inwestorem robót jest Fortum Power and Heat. Prace potrwają do 15.10 br.