Zakaz parkowania na Kiełbaśniczej, św. Elżbiety i Łaziennej

Kontynuujemy prace związane z renowacją oznakowania poziomego na terenie miasta.
Na wybranych odcinkach ulic pojawiają się czasowe ograniczenia w parkowaniu, które obowiązują w dniu zaplanowanych prac.
Kiełbaśnicza, św. Elżbiety, Łazienna – zakaz parkowania
W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować renowację oznakowania poziomego.
W określone dni wskazane odcinki ulic będą wyłączone w parkowania:
Zakaz parkowania w dniu 5 października
– Kiełbaśnicza od św. Mikołaja do św. Elżbiety
– św. Elżbiety
zakaz parkowania w dniu 6 października
– pozostały odcinek Kiełbaśniczej w stronę Nowego Światu
– Łazienna.