Zakaz postoju na ul. Heleny Modrzejewskiej

W dniach 8 – 11 grudnia na ulicy Modrzejewskiej obowiązywał będzie zakaz postoju, zarówno po stronie hotelu Monopol jak i po stronie Opery.
Zmiana zostaje wprowadzona dla potrzeb organizacji Europejskich Nagród Filmowych.