Zmiany w organizacji ruchu w związku z The World Games

Od kilku dni wprowadzamy systematycznie czasowe zakazy parkowania w związku ze zbliżającymi się zawodami The World Games 2017. W większości dotyczą one likwidacji parkowania na trasach przejazdu autobusów obsługujących imprezę oraz w celu zabezpieczenia miejsc postojowych dla The World Games. Znaki B-36 z tabliczkami – informujące o zakazie parkowania – pojawiają się na minimum 5 dni przed wejściem w życie zakazu.
W tej chwili ustawiono już znaki w następujących lokalizacjach:
– ul. Wejherowska – od ul. Popowickiej do hali Orbita [zakaz w dniach 16.07-1.08.2017]
– ul. Jaksonowicka – od ul. Żernickiej do toru wrotkarskiego [19-26.07.2017]
– ul. Góralska [20-30.07.2017]
– ul. Wystawowa [18-30.07.2017]
– ul. Mianowskiego [19-30.07.2017]
– ul. Czajcza [19-30.07.2017]
– ul. Parkowa [18-30.07.2017]
– ul. Parkowa – ul. Witelona [18-30.07.2017]
– al. Paderewskiego [20-30.07.2017]
Kierowcom przypominamy o stosowaniu się do znaków – niezastosowanie się może spowodować wywiezienie auta na koszt właściciela pojazdu.

Kolejne ograniczenia będą w dniach:
– ul. Kamienna [19-30.07.2017]
– ul. Krupnicza NFM [22-28.07.2017]
– ul. Białoskórnicza [20.07.2017]
– ul. Piłsudskiego [18-31.07.2017]
– pl. Nowy Targ [3-19.07.2017 i 26.07-4.08.2017]
– ul. Podwale 26 i 30.07.2017 w godz. 17.00-24.00
– ul. Ślężna [20-30.07.2017]
– pl. Konstytucji [17-31.07.2017]
– ul. św. Mikołaja [18-30.07.2017]
– ul. Gwiaździsta [18-31.07.2017]
– ul. Szczęśliwa [20-24.07.2017]