Zamknięcie Dyrekcyjnej

Jak informuje spółka Wrocławskie Inwestycje,  3 czerwca planowane jest wyłączenie z ruchu ul. Dyrekcyjnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubską/Suchą (relacje w kierunku ulic Hubska, Sucha i Pułaskiego pozostają drożne)  do wjazdu na tymczasowy dworzec autobusowy. Objazd wyłączonego fragmentu drogi zostaje wyznaczony w obu kierunkach ulicami Suchą i Joannitów.

Więcej informacji na temat inwestycji: http://www.wi.wroc.pl/