Zamknięcie przejazdu kolejowego w Koszalińskiej

Jak informuje PKP, od 10 do 20 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy w ulicy Koszalińskiej (zamknięcie nastąpi z jednoczesnym otwarciem przejazdu w ul. Chociebuskiej).
Na czas trwania prac remontowych objazd dla komunikacji indywidualnej został wyznaczony ulicami Hermanowską i Chociebuską.
Informację o zastępczych trasach dla autobusów komunikacji zbiorowej publikuje Wydział Transportu UM na:
https://www.wroclaw.pl/10-lipca-zmiany-tras-linii-autobusowych-122-126-129-i-246