Zdjęcia do filmu „Zimna wojna” na Ptasiej, Kurkowej, Mierniczej i Łukasińskiego

Dla potrzeb realizacji zdjęć do filmu „Zimna wojna” na ulicach: Ptasiej, Kurkowej, Mierniczej i Łukasińskiego wystąpią zmiany w organizacji ruchu kołowego (ograniczenia w ruchu i parkowaniu) w okresie od 20 lutego do 8 marca.
O dokładnym terminie występowania utrudnień będziemy informowali na bieżąco, po dostarczeniu przez Opus Film zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego.

Zmiany w organizacji ruchu (m.in. zakaz parkowania, wygrodzenia). Część ograniczeń wynika z konieczności montażu a następnie demontażu rusztowań:
– na chodniku ulicy Ptasiej od 28 lutego do 8 marca,
– na chodniku ul. Kurkowej od 1 marca do 8 marca,
– na jezdni ul. Sroczej od 20 lutego do 8 marca,
– na chodniku ul. Łukasińskiego od 23 lutego do 8 marca,
– na ul. Mierniczej od 28 lutego do 6 marca.
Mimo wygrodzeń, na wszystkich ulicach utrzymana będzie przejezdność.
Największe utrudnienia zaplanowane są na dni, kiedy realizowane będą ujęcia filmowe, czyli 4-6 marca. Na ulicach Mierniczej i Łukasińskiego w dniach 4-5 marca wyeliminowane zostanie parkowanie oraz będą odbywać się chwilowe wstrzymania ruchu na ok. 2-3 min (również na ul. Komuny Paryskiej). Podobne utrudnienia będą występować na ulicach Kurkowej i Ptasiej w dniach 6 marca (w czasie ok. 4-minutowych wstrzymań ruchu jezdnia będzie całkowicie nieprzejezdna.)
W czasie realizacji ujęć ruch będzie sterowany ręcznie przez wykwalifikowanego pracownika.