Zgłoś awarię

Służby dyspozytorskie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przez całą dobę przyjmują zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych oraz wewnętrznych, będących w Zarządzie ZDiUM.

Zgłoszenia dotyczące odśnieżania ulic – https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/

Zgłoszenia dotyczące sprzątania ulic –https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/

Zgłoszenia dotyczące utrzymania zieleni – www.zzm.wroc.pl

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych wyłącznie na podane numery:

71 376 00 22       19501

lub email: zgloszenia@zdium.wroc.pl

Uwaga! Adres dyspozytora służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń bez możliwości udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:

  • ubytków w nawierzchniach jezdni, chodników, dróg rowerowych;
  • uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia, a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
  •  awarii sygnalizacji świetlnej;
  •  awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
  •  uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
  • braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
  • innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe). Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi Zarząd ma zawarte stosowne umowy.
Korespondencję dotyczącą spraw załatwianych w urzędzie (niezwiązanych z nieprawidłowościami w pasie drogowym), prosimy kierować na adres e-mail:  zdium@zdium.wroc.pl.  Informacje o sposobach załatwiania spraw w ZDiUM dostępne są na tutaj.