Zmiana organizacji ruchu na Ofiar Oświęcimskich

ofiar-oswiecimskich-zmiany-w-parkowaniuDecyzją organu zarządzającego ruchem drogowym, z dniem 16 listopada zmieni się organizacja ruchu kołowego w ul. Ofiar Oświęcimskich, na odcinku od Gepperta do Świdnickiej.
Zmiana polegać będzie na likwidacji miejsc postojowych oraz wprowadzeniu zakazu ruchu i  strefy zamieszkania na obszarze od nr 15 aż do Świdnickiej (po obydwu stronach ulicy).
Zakaz nie dotyczy obsługi komunikacyjnej wybranych posesji oraz dostaw towaru w określonych dniach i  godzinach.