Zmiana organizacji ruchu na Szybkiej

Od 13 lipca na ulicy Szybkiej zostanie wprowadzony dodatkowo zakaz postoju jako uzupełnienie istniejącej strefy zamieszkania.
Znaki B – 36 będą obowiązywały po obydwu stronach ulicy.