Zmiana terminu oddania do ruchu pętli autobusowej na osiedlu Lipa Piotrowska

Niestety, zaplanowane na 9 grudnia uruchomienie komunikacji autobusowej na osiedlu Lipa Piotrowska nie dojdzie do skutku.
Firma Pribex, generalny wykonawca robót na pętli, jezdniach,  peronach przystankowych i chodnikach nie doprowadziła ich do etapu pozwalającego na bezpieczne przyjęcie pasażerów.

Mimo deklaracji i przedstawionego harmonogramu robót od zeszłego tygodnia nie została ukończona budowa 3 peronów przy ul. Cynamonowej. To samo dotyczy chodników mających doprowadzić pasażerów do przystanków.
Określenie przypuszczalnego terminu uruchomienia pętli autobusowej w ul. Kminkowej będzie możliwe po kolejnej ocenie faktycznie wykonanych robót w przyszłym tygodniu.
Brakujące fragmenty chodnika oraz peronów można wykonać w ciągu dwóch tygodni, pod warunkiem zaangażowania odpowiednich sił i środków. Dotyczy to również 4 wadliwie wykonanych progów w ul. Kminkowej.
Ocena wykonanych i brakujących robót na dzień 27 listopada była podstawą do decyzji o planowanym oddaniu do ruchu pętli wraz z przystankami w dniu 9 grudnia. Był to czas wystarczający do skorygowania wysokości progów oraz dokończenie peronów i chodników. Niestety wykonawca nie prowadzi prac w oczekiwanym tempie.

Na opieszałe tempo robót wykonawcy nie mają wpływu prace realizowane na osiedlu przez podmioty zewnętrzne – SM Osada oraz pozostali deweloperzy.
Wybudowanie drogi technicznej od Pełczyńskiej do Tymiankowej przez SM Osada, za pomocą której odbywa się obsługa budów i ruch indywidualny wgłąb powstającego i istniejącego osiedla, umożliwiło wykonawcy przyspieszenie prac w ul. Cynamonowej, czego nie wykorzystał do nadrobienia opóźnienia.
Kolejne opóźnienie w oddaniu pętli autobusowej w ul. Kminkowej, wraz z powstałą infrastrukturą drogową i przystankową, jest spowodowane wyłącznie niewystarczającym zaangażowaniem ze strony firmy Pribex.
Prace toczą się zbyt wolno i niezgodnie z harmonogramem.
Winy za to nie ponoszą ani SM Osada ani pozostali deweloperzy, gdyż wykonane i realizowane przez nich roboty w żaden sposób nie kolidują z budową pętli autobusowej, peronów przystankowych, chodników czy progów spowalniających.
Ponieważ aneksowany termin ukończenia robót przez Pribex upłynął 27 października, zgodnie z umową wykonawcy naliczane są kary finansowe za zwłokę.