Zmiany w organizacji ruchu na Stawowej i Peronowej. Budowa drogi rowerowej

Na Stawowej, na odcinku wzdłuż  żłobka i przedszkola „U Puchatka”, rozpoczęły się prace przy przebudowie muru oporowego (jest to element zadania pt.: budowa pasów rowerowych w ciągu ulic Stawowej, Kołłątaja i Peronowej). Ze względu na konieczność zajęcia prawego pasa jezdni ruch kołowy odbywa się częściowo po torowisku tramwajowym.
Z dniem 6 maja, w ramach realizacji tego samego zadania, rozpoczniemy przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Peronowej, w kierunku do Dworca PKP (projekt zakłada jego wyniesienie).
Na odcinku objętym robotami wystąpią lokalne ograniczenia w ruchu kołowym.Zakres prac realizowanych w ramach inwestycji zakłada wyznaczenie pasa rowerowego w ciągu ul. Borowskiej (od Suchej do Peronowej) oraz w ul. Peronowej aż do Kołłątaja.

W ul Stawowej droga rowerowa również będzie kontynuowana na odcinku od Piłsudskiego do Bogusławskiego.