Zmiany w organizacji ruchu na ul. Grodzkiej

Dzisiaj droga rowerowa w ciągu ul. Grodzkiej, oraz zlokalizowane na jej ciągu progi wyspowe, zostały odgrodzone separatorami od torowiska tramwajowego. Zmiana została wdrożona na wniosek organu zarządzającego ruchem i ma uniemożliwić kierowcom omijanie progów przez torowisko.