Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Pierwiosnkowej

W nocy z 26/27 stycznia br., na polecenie zarządzającego ruchem, na ulicy Pierwiosnkowej zmieni się organizacja ruchu.
Zmiana obejmie wdrożenie kontraruchu rowerowego oraz wprowadzenie jednego kierunku ruchu: od Inżynierskiej do Makowej.