Zwężenie jezdni na Maślickiej

W dniach 25 – 28 września, na potrzeby budowy przyłącza gazowego, zajęty będzie fragment jezdni oraz chodnik na ul. Maślickiej, na wysokości numeru 162a.
Inwestorem prac jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.