Zwężenie jezdni na Samotworskiej

Od 1 do 3 października zajęty będzie fragment jezdni i pobocze na ul. Samotworskiej, na wysokości posesji nr 6.
Polska Spółka Gazowa będzie tam prowadzić prace związane z budową przyłącza gazu.