Zwężenie jezdni na Tęczowej. Prace Fortum Power&Heat

W dniach 3 – 5 marca właściciel sieci ciepłowniczej, firma Fortum Power & Heat, zajmie część jezdni ul. Tęczowej dla wykonania robót poprawkowych (budowa przyłącza do budynku dworca PKP).
Zajęcie jezdni wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu  kołowym (schemat Etap 1).
Prace mogą być kontynuowane podczas kolejnego weekendu tj. 10 – 12 marca.