Zwężenie jezdni na ul. Michalczyka

Na ulicy Michalczyka występują utrudnienia w postaci zwężenia jezdni.
Na pasie w kierunku siedziby Ekosystemu trwają prace związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej.
Inwestorem prac jest MPWiK.

Utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej dwa tygodnie. Prace związane z budową kanalizacji są realizowane etapami.