Zwężenie jezdni na Żernickiej 201

W dniach 9 – 12 kwietnia na wysokości nr 201 jezdnia ulicy Żernickiej będzie zawężona dla potrzeb wykonania budowy przyłącza do prywatnej posesji.