Zwiększamy liczbę miejsc płatnych na ul. Polaka

Od 27 grudnia zwiększymy liczbę miejsc płatnych na ulicy Polaka.
Za postój po stronie prawej, na odcinku od ronda do pl. Grunwaldzkiego, będą pobierane opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w strefie C:
1. w pierwszej godzinie postoju – 2,00 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
2. w drugiej godzinie postoju – 2,10 zł za godzinę postoju
3. w trzeciej godzinie parkowania – 2,20 zł za godzinę postoju
4. w czwartej i każdej następnej godzinie postoju – 2,00 zł za godzinę postoju.