Zwrot kaucji za karty parkometrowe oraz zwrot należności za zakupione i niewykorzystane impulsy parkingowe ważne do 26 kwietnia 2012 r.

Jak uzyskać zwrot kaucji oraz wartości zakupionych a niewykorzystanych impulsów?

Zwrot gotówką:
1. Wypełnij formularz protokołu zwrotu kaucji za zakupione karty parkometrowe oraz środków za zakupione i niewykorzystane impulsy parkingowe w dwóch egzemplarzach.
2. Z wypełnionym formularzem Protokołu oraz kartą parkometrową udaj się do pokoju 301 w budynku C (przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu), i przekaż je pracownikom Działu Parkingów.
3. Pracownik Działu Parkingów, po odczytaniu numeru karty oraz zawartości karty w czytniku kart uzupełni Protokół. Do każdego egzemplarza Protokołu pracownik Działu Parkingów załączy wydruk wygenerowany z czytnika kart, potwierdzający m.in. wartość niewykorzystanych impulsów.
4. Karta parkometrowa przekazana pracownikowi Działu Parkingów nie podlega  zwrotowi użytkownikowi.
5. Zwrot należności z tytułu kaucji oraz środków za zakupione i niewykorzystane impulsy odbywa się w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zlokalizowanej również w budynku C, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek – od 8.00 do 14.00;
– środa – od 10.00 do 15.00.
6. Należności, o których mowa powyżej zwracane są w momencie, gdy karta parkometrowa nie jest uszkodzona, tzn. możliwe jest odczytanie zawartości karty w czytniku kart.
Zwrot przelewem:
1. Dopełnij formalności opisanych w punktach 1 – 4 Zwrot gotówką i złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta (budynek B przy ul. Długiej 49), o zwrot należności wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego.Potrzebny rachunek korygujący?
Na pisemne żądanie użytkownika karty do parkometru pracownik Działu Parkingów wystawi w terminie 7 dni rachunek korygujący w zakresie niewykorzystanych impulsów.
W pisemnym wniosku użytkownik karty parkometrowej wskazuje numer rachunku, do którego ma być wystawiona korekta i załącza dokument KW potwierdzający zwrot należności za niewykorzystane impulsy parkingowe.
.

Uwaga! Zwrot kaucji wyłącznie za zakupione karty parkometrowe, których właścicielem jest Spółka Siemens Sp. z o.o., wydanych w okresie od dnia 16.08.2004 r. do dnia 26.04.2012 r. oraz zwrotu należności za zakupione i niewykorzystane impulsy parkingowe w tym okresie.
Zwrot kaucji za zakupione karty parkometrowe oraz zwrot należności za zakupione i niewykorzystane impulsy parkingowe odbywać będzie się nie dłużej niż przez okres 10 lat licząc od dnia 27.04.2012 r.

Załączniki: