Zwrotnice

W torowiskach na terenie miasta wbudowanych jest 466 zwrotnic. W rejonie A (obejmującym zachodnią i południową stronę miasta) znajdują się 242 zwrotnice, natomiast w rejonie B (północo-wschodnia część Wrocławia) 224 szt. Blisko 1/3 wszystkich zwrotnic jest ryglowana, natomiast pozostałe przekładane są mechanicznie. Zwrotnice ryglowane montowane są w punktach, gdzie występuje duży ruch tramwajowy (niemal wszystkie newralgiczne lokalizacje obsługiwane są przez takie zwrotnice), natomiast zwrotnice mechaniczne pozostały w miejscach mniej uczęszczanych (odstawczych, awaryjnych, pętlach tramwajowych).

Pełen wykaz zwrotnic dostępny jest poniżej: